Momenteel werken we samen met het West-brabants Symfonieorkest en het Oosterhouts Symfonieorkest aan de voorbereiding van een Passiebijeenkomst. Deze bijeenkomst heeft de vorm van een meezingconcert en zal plaatsvinden op vrijdagavond 10 april in de kapel van Bovendonk in Hoeven.

Op het programma staat onder andere het openingskoor van de Johannes-Passie, het slotkoor van het eerste gedeelte van de Mattheus-Passie, het slotkoor van de Mattheus-Passie en Koralen uit de Mattheus-Passie. Deze koormuziek zal omlijst worden door teksten en andere instrumentale werken die bijdragen aan de beleving van deze avond. Het geheel staat onder de artistieke leiding van dirigent Carlo Nabbe.

De aanmelding (hier onder) staat open voor iedereen een die graag mee wil zingen. Voor de instrumentalisten geldt dat ze lid moeten zijn van een van de drie deelnemende orkesten.

Er wordt voor alle deelnemers een repetitiedag gehouden op zaterdag 28 maart. Tevens is er een korte repetitie op de avond voorafgaand aan de bijeenkomst.

Partijen worden vooraf toegezonden.
Voor de musici-instrumentalisten wordt verwacht dat ze de partijen voorbereid hebben, zodat deze voor de eerste repetitie gekend zijn.

Repetitiedag: zaterdag 28 maart 10.00-15.00 uur, Locatie wordt nog bekend gemaakt.
Repetitie voorafgaand aan uitvoering; vrijdag 10 april om 17.30uur
Uitvoering; vrijdag 10 april 20.00-21.30 uur
Deelnamekosten voor alle deelnemers: €25

Aanmeldformulier voor zangers meezingen

Aanmeldformulier voor instrumentalisten meespelen