privacy statement Strijkorkest Archi Amici (versie mei 2018)

Strijkorkest Archi Amici, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20100691 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we persoonsgegevens verwerken.

contactgegevens

Het bestuur is te bereiken via de website https://archiamici.nl of per e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De web-fuctionaris is John Anijs, telefonisch te bereiken onder nummer 06 10 411 620 of per e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

persoonsgegevens die wij verwerken

Archi Amici verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voornaam, voorletters en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bank en/of betaalgegevens
 • Functietitel
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Contactgeschiedenis

bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en onze diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is, als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

het doel waarvoor en de grondslag waarop wij persoonsgegevens verwerken

Archi Amici verwerkt uw persoonsgegevens om onze diensten zo optimaal mogelijk uit te voeren.

Wij gebruiken uw gegevens:

 • Om het reserveren van kaarten mogelijk te maken
 • Om bestelde kaarten af te leveren
 • Voor het afhandelen van uw betaling
 • Om contact met u op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • Om u te informeren over ons orkest en onze uitvoeringen

U kunt ons via verschillende kanalen bereiken: telefoon, e-mail, Facebook. Om dat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.

Nieuwsbrieven en andere mailings

U kunt zich bij ons aanmelden voor nieuwsbrieven. Als u geen nieuwsbrieven meer wil ontvangen, dan kunt u onderaan iedere mail uitschrijven.
We maken daarnaast onderscheid tussen nieuwsbrieven (terugkerend informatief), en transactionele e-mails, zoals bij aankoop van concertkaarten via de website.

geautomatiseerde besluitvorming

Archi Amici neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een functionaris  van Archi Amici) tussen zit.

hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Archi Amici bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

delen van persoonsgegevens met derden

Archi Amici verkoopt  uw gegevens nooit aan derden. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht -zoals ten behoeve van betalingen- sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Archi Amici gebruikt functionele en analytische cookies. Dit doen wij om onze website optimaal te laten functioneren en voor de doeleinden zoals omschreven in ons privacy statement.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
Archi Amici gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Bij uw eerste bezoek aan onze website informeren wij u over deze cookies en kunt u toestemming geven over het plaatsen ervan. U kunt zich via de site ook afmelden voor cookies.

gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Archi Amici en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u op te sturen.
Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Archi Amici zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Archi Amici wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens . Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Archi Amici neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

aansprakelijkheid en overige bepalingen

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Archi Amici.
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of met eventuele storingen van de website.

Archi Amici mei 2018